Graduierungskommission

Jun.-Prof. Dr. Bee, Julia
Prof. Dr. Kuchinke, Björn A. (Vertretung)
Prof. Dr. Schmidgen, Henning (Studiendekan)
Prof. Dr. Siegert, Bernhard
Jun.-Prof. Dr. Hagen, Matthias
PD Dr. Schatter, Günther
Studentin Böhm, Lisa

Prüfungsausschuss MW/MM

Prof. Dr. Maier, Matthias
Prof. Dr. Emes, Jutta
Prof. Dr. Ziemann, Andreas
Knopke, Ekkehard
Studentin Altun, Dilan

Prüfungsausschuss Medieninformatik

PD Dr. Jakoby, Andreas
Prof. Dr. Lucks, Stefan (Vetretung)
Prof. Dr. Stein, Benno
Prof. Dr. Siegmund, Norbert
Studentin Hißbach, Anni

Prüfungsausschuss Computer Science for Digital Media

Prof. Dr. Lucks, Stefan
PD Dr. Jakoby, Andreas (Vertretung)
Prof. Dr. Stein, Benno
Prof. Dr. Siegmund, Norbert
Student Wiegmann, Matti

Prüfungsausschuss Human-Computer Interaction

Prof. Dr. Hornecker, Eva
Prof. Dr. Fröhlich, Bernd
Jun.-Prof. Dr. Echtler, Florian
Honauer, Michaela
Student Frolov, Anton

StudiengangssprecherInnen

Medienwissenschaft: Prof. Dr. Cuntz, Michael
Medieninformatik: Prof. Dr. Lucks, Stefan
Computer Science for Digital Media: Prof. Dr. Lucks, Stefan
Human-Computer Interaction: Prof. Dr. Hornecker, Eva
Medienmanagement: Prof. Dr. Kuchinke, Björn A.

Mitglieder im Senat

Prof. Dr. Wüthrich, Charles
Prof. Dr. Maier, Matthias
Dr. Frisch, Simon
beratend: Prof. Dr. Emes, Jutta (Vizepräsidentin)

Mitglieder in den Senatsausschüssen

Ausschuss für Planung und Haushalt: Prof. Dr. Maier, Matthias/beratend: Rößler, Susanne
Ausschuss für Forschung und Projekte: Prof. Dr. Hornecker, Eva
Ausschuss für Studium und Lehre: Prof. Dr. Schmidgen, Henning/Dr. Frisch, Simon

Mitglieder in weiteren Gremien

Stipendienvergabekommission: Prof. Dr. Kuchinke, Björn A./Jun.-Prof. Dr. Bee, Julia